Blog

Hvordan rydde områder i utmark slik at en får gode beiter, og hvordan vedlikeholde disse.

Gode utmarksbeiter er en svært viktig ressurs for landbruket. Gjengroing av utmarksbeiter er en stor utfordring i hele fylket. Ofte er dette arealer som i utgangspunktet var svært produktive. Ryddede arealer gir god effekt på produksjon av beite/for, og blir et betydelig bidrag til å opprettholde et levende og vakkert kulturlandskap.

Fylkesmannen i Hedemark vil sammen med NLR og Nasjonalparkstyret for Forollhogna arrangere «Fagdag; rydding av beiter»

Fagdagen er lagt til Vangrøftdalen i Os kommune fredag 1. september.

Fagdagen vil ha fokus på hvilke områder som bør ryddes, dvs. hvor er det hensiktsmessig å rydde, og hvor er det potensial for gode beiter. Ut fra vegetasjonssituasjonen i de ulike områdene vil en gjennomgå ulike ryddingsmetoder/-tekniker. Fagdagen er en befaringsdag der en vil se på områder som er blitt ryddet, resultater, forproduksjon, behov for vedlikehold m. m.
Ibefaringsområdet har NLR også på oppdrag fra Fylkesmannen etablert forsøksfelt der en ser på hvilken effekt beiting har på forproduksjon og gjengroing.

Fagdagen er gratis.

Husk påmelding til: Jorunn Stubsjøen: fmhejst@fylkesmannen.no/92822707
                                         Rune Granås: rune.granas@nlr.no /91174127

 

X