Blog

Rørosregionens næringshage inviterer oppstartsbedrifter og gründere, bl.a i Holtålen,  til å melde seg på etablererkurs slik:

Kurssted: Trevarefabrikken, Røros

Tid/dato: Onsdager i april kl.1700-21.00

Mer informasjon og påmelding her

Gjennomføres i samarbeid med Proneo og Innovasjon Norge.

Kurset er til nå satt opp fysisk, men blir gjennomført digitalt visst situasjonen endrer seg etter påske som følge av Covid-19.

X