Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

En av ti i yrkesaktiv alder er uføretrygdet i Trøndelag

Ved utgangen av første halvår er 10,4 prosent av befolkningen i Trøndelag (18-67 år) uføretrygdet. Det er en økning på 1,5 prosent eller 465 personer fra i fjor.

Økningen er noe mindre enn i landet for øvrig, hvor antallet uføretrygdede økte med 3,2 prosent. Til sammen er om lag 30 500 trøndere uføre. Nær en tredel befinner seg i aldersgruppen over 60 år. – Vi ser at andelen ungdom med uføretrygd fortsetter å øke. De siste ti årene har andelen mer enn fordoblet seg. Noe kan tilskrives endringer i regelverk, men den viktigste faktoren er en økning i alvorlige psykiske lidelser blant barn og ungdom, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Nesten fire av fem nye uføretilfeller har hatt arbeidsavklaringspenger (AAP) i forkant. Denne andelen avtar noe etter fylte 50 år, hvor en økende andel kommer fra sykepenger. Det er flere enn tidligere som har hatt AAP før de ble uføre, dette skyldes blant annet at perioden en kan motta AAP er kortere enn tidligere.

Trondheim har lavest andel med uføretrygd
Av fylkets 47 kommuner er det Trondheim som har den laveste andelen uføretrygdede med 8,3 prosent. Deretter følger Røyrvik med 8,7 prosent samt Malvik og Klæbu med henholdsvis 9,4 prosent og 9,7 prosent.

Høyest andel finner vi i Verran kommune, hvor nesten hver femte innbygger mottar uføretrygd. Nær 18 prosent er uføretrygdet i Fosnes, og 16,7 prosent mottar uføretrygd i Namdalseid.

Det er til dels store forskjeller mellom bydelene i Trondheim. I Østbyen er andelen 7,3 prosent, mens den ligger på 11,7 prosent på Heimdal.

I Holtålen er 12,8 % av befolkningen mellom 18 og 67 år uføretrygdede, en nedgang på 1,9 % fra 2017. Tilsvarende tall for Røros er 10,2 %, en nedgang på 9,8 % sammenlignet med 2017.

X