Blog

Aktuelt, Høringer, Nyheter, Politikk

Budsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021-Offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i sak 127/17 å legge Årsbudsjett 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021 til offentlig ettersyn i tiden 24.11.17 – 08.12.17.

Høringsfrist 08.12.17

Årsbudsjett 2018
Økonomiplan 2018 – 2021

 

Eventuelle merknader sendes innen 08.12.17 til

epost@holtalen.kommune.no

eller

Holtålen kommune
Bakkavegen 1
7380 Ålen

X