Blog

Aktuelt, Nyheter

BREDBÅND I HOLTÅLEN – HØRING

Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig.

Bredbånd i Holtålen- Gi innspill

Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging skal være ute til høring i en måned.

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig.
Holtålen kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbånd. Det ønskes ei utbygging av hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.
En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Følgende områder er identifisert i denne runden:

  1. Haltdalen (nord): Grønseth – Flatberg – Gåre – Trondstad – Prestrønningen (lav hastighet)

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Sjekk hastigheten din og meld inn til fylkeskommunen via denne lenken:
Dekningsundersokelse.stfk.no

Frist for innspill er 4. juni 2018, innspillene sendes på e-post til epost@holtalen.kommune.no og merkes «Høringsuttalelse bredbåndsutbygging».
Kontaktpersoner for spørsmål: Olve Morken (olve.morken@holtalen.kommune.no) eller Olav Grønli (olav.gronli@holtalen.kommune.no)
Kunngjøring skjer kun på Holtålen kommunes hjemmeside.

Holtålen kommunes plan for bredbåndsutbygging (revideres våren 2018)

Du kan lese om breibandsstøtteordninga: Støtteordning for bredbånd
Mål hastigheten på bredbåndsforbindelsen din: NETTFART.no

X