Blog

Aktuelt, Nyheter

Bosetting av ukrainske flyktninger

Holtålen forbereder seg på å bosette 60 ukrainske flykninger og vi ønsker å ta imot alle på en god måte.

Kommunen er nå i gang med å forberede oss til denne viktige oppgaven. Det vil kreve at både kommune, lag/foreninger og innbyggere løfter sammen for å kunne tilby en god integrering.

Vi har i dag ukrainere boende i vår kommune fra før, og allerede har det kommet flyktninger hit som blir godt ivaretatt hos bekjente.

Formannskapet har den 24.03.22 behandlet saken om bosetting av flyktninger i kommunen, og vi gjør oss klar til mottak. Boliger og andre nødvendige tjenester skal tilrettelegges.

Dersom du kan bidra som frivillig, ber vi også om at du registrerer deg på Holtålen frivillighetssentral.

Holtålen kommune takker for alle bidrag som er gitt av befolkningen i Holtålen de siste dagene!

X