Blog

Aktuelt, Nyheter

Ber om innspill til revidering av Holtålen kommunes trafikksikkerhetsplan

Revisjon av Holtålen kommunes trafikksikkerhetsplan

Varsel om oppstart

 

Trafikksikkerhetsutvalget har vedtatt å igangsette revisjon av Holtålen kommunes trafikksikkerhetsplan.

Skoler, barnehager, grendeutvalg, eldreråd, ungdomsråd, enkeltpersoner, lag og foreninger inviteres til å komme med innspill til planarbeidet.

Dagens trafikksikkerhetsplan ligger ute på kommunens hjemmeside her…

Innspill merkes sak 20/190, og sendes til Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 ÅLEN eller epost@holtalen.kommune.no  innen 1. juli 2020.

 

 

X