Blog

Dere kan nå søke på barnehageplass med oppstart fra august 2023.

Dere som allerede har plass med ønsker endring i oppholdstid eller barnehage må sende ny søknad.
Barn født etter 30.november 2022 kan få plass med forbehold om ledig kapasitet.

Se mer informasjon og søk her!

X