Blog

Aktuelt, Nyheter

Armfeldtmarkeringer i Holtålen i 2018 – Invitasjon til åpent møte

http://forsvaretsmuseer.no/Rustkammeret/Militaerhistorie/Tidligmoderne-tid-1538-1814/Armfeldts-karoliner

I 2018 er det 300 år siden general Carl Gustaf Armfeldt herjet i vår region og vår kommune. Kommunen ønsker, i den anledning, å invitere alle interesserte til en idedugnad om hvilke markeringer som bør være i vår kommune i 2018. Varaordfører i Tydal kommune, Børge Hanssen, vil orientere om planene og arbeidet i Tydal – samt at det vil bli gitt orienteringer om status i Holtålen kommune.

Møtet avholdes torsdag 30. november kl. 19.00 i Gammelgården i Haltdalen.

Enkel servering.

Vel møtt!

 

X