Blog

Aktuelt, Nyheter

Drammensslodd – til fri bruk for skogeiere i kommunen

I år er det innkjøpt en Drammensslodd for skogfondsrentemidler tildelt kommunen 2018.
Utstyr kjøpt for rentemidler kan brukes av alle skogeiere i kommunen.

Bruk av Drammensslodd er en effektiv måte å utføre veivedlikehold på, og i slodden som er innkjøpt er det innlagt skrapestål på den ene siden, noe som gjør slodden mer effektiv. Om en kjører to ganger årlig (vår/høst), kan utgifter til grusing reduseres vesentlig. Om en bruker slodden i grøft/veikant, kan en holde trær nede, og slipper dermed utgifter til rydding av veikanter. Bruk av slodden illustreres med video her: Drammensslodden

Drammensslodden står lagret ved Harald Aasen i Ålen. Det er mulig å transportere slodden med pallegaffel.
For mer info:
Ta kontakt til skogbrukssjef Kjartan Overdal, tlf. 62 47 03 16/94 12 75 47
eller Harald Aasen, tlf. 90 87 65 65

X