Daily Archives: 1. Mars 2023

Kommunestyret vedtok i møtet 15.12 2022 i sak 55/2022 Eiendomsskatt på næringseiendommer 7 promille Eiendomsskatt på boliger og andre eiendomstyper 4 promille. Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 28.02.2023 takster på om takserte og nye eiendommer. Eiendomsskattelisten for 2023 legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i Ålen i tidsrommet 01.03.2023-22.03.2023. Klage på takst må fremsettes skriftlig innen 01.04.2023 […]

Klikk her for å lese videre

X