Daily Archives: 22. Juni 2022

Kommunestyret i Holtålen vedtok i møte den 15.06.2022 sak 15/22 en del av detaljreguleringen for Eggavegen – Ålen skisenter. Området omhandler eiendommen til Ålen Invest as GID 24/8. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av ny fritidsbebyggelse ved Ålen skisenter. Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets […]

Klikk her for å lese videre

X