Daily Archives: 7. Juni 2022

Holtålen kommune i samarbeid med Norconsult as, varsler oppstart av arbeidet med reguleringsplan for Ålen barnehage ved Jensåsvollan i Ålen. Arbeidet vil være en felles behandling av reguleringsplanforslaget og byggesøknad jfr. Plan- og bygningsloven §12-15. Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan innen 03.08.2022 sendes skriftlig til: Holtålen […]

Klikk her for å lese videre

X