Daily Archives: 24. februar 2021

Oppdatert informasjon om besøksrutiner ved sykehjem og omsorgsboliger. (24.02.2021) Besøk til beboere på sykehjem/heldøgns omsorgsboliger Besøksreglene er viktig for å beskytte beboerne mot covid-19. Våre beboere er i risikogruppen, og har økt risiko for alvorlig sykdom dersom de får smitten. Når kan du komme på besøk? Før du kan komme på besøk, må du ringe […]

Klikk her for å lese videre

X