Daily Archives: 7. januar 2021

Fra nyttår har Lindorff tatt over oppfølging av alle kommunale krav for Holtålen kommune. Det vil si at når noen mottar et inkassovarsel eller betalingsoppfordring, skal alle henvendelser i forbindelse med disse rettes til Lindorff. Hvis man ønsker å få utsatt en forfallsfrist før fristen har gått ut, kontaktes fortsatt felles regnskapsavdeling i Holtålen, Os […]

Klikk her for å lese videre

Mattilsynet har gått ut med diverse info om utbrudd av fugleinfluensa, og om diverse tiltak for å hindre spredning blant ville fugler og til fjørfehold. Trøndelag og Innlandet er høyrisikoområde https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/   Registrering av hobbyhøns: Portforbud https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/registrere_hobbyfjorfe_hos_mattilsynet.41266/binary/Registrere%20hobbyfj%C3%B8rfe%20hos%20Mattilsynet   Informasjon til jegere: Stopp i jakta på en rekke arter https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/informasjon_til_jegere.41433  

Klikk her for å lese videre

X