Daily Archives: 18. Desember 2020

Besøksrutinene for sykehjem og omsorgsboliger er som tidligere beskrevet, men med følgende tilleggspunkt: Dersom du har oppholdt deg i Trondheim, Oslo, Bergen eller andre områder med høyt smittepress i løpet av de siste 10 dager kan du ikke komme på besøk.

Klikk her for å lese videre

X