Daily Archives: 3. Desember 2020

Formannskapet vedtok i sak 171/20 å legge Gebyr- og betalingsregulativ 2021 ut til offentlig ettersyn. Eventuelle merknader sendes innen 16.12.2020 til epost@holtalen.kommune.no  

Klikk her for å lese videre

Formannskapet vedtok i sak 170/20 å legge Årsbudsjett 2021 – Økonomiplan 2021 – 2024 til offentlig ettersyn. Eventuelle merknader sendes innen 16.12.2020 til epost@holtalen.kommune.no    

Klikk her for å lese videre

X