Daily Archives: 20. april 2017

Da er ordre for slamtømming av separate avløpsanlegg generert. Du kan her ta en sjekk på om ditt anlegg skal tømmes i år. Vi minner om at eier av anlegg plikter å sørge for at tanker etc, er tilgjengelig når tømmebil ankommer.   Liste tømminger 2017 (1)  

Klikk her for å lese videre

X
X