Daily Archives: 16. Mars 2017

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient og brukerrettighetsloven og helse og omsorgtjenesteloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen blir pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av langtidsopphold sykehjem, og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i kraft […]

Klikk her for å lese videre

X
X