Daily Archives: 27. februar 2017

Årsmøte i Haltdalen menighet rett etter gudstjenesten i Haltdalen kirke søndag 5. mars kl 11.00.

Klikk her for å lese videre

  Eiendomsskatt 2017. Kommunestyret vedtok i møtet 15.12.2016 i sak 65/16: Eiendomsskatt på verker og bruk 7 promille Eiendomsskatt på boliger og andre eiendomstyper 5 promille. Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 24.02.2017 takster på omtaksterte og nye eiendommer. Liste over taksering 2017 legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i Ålen i tidsrommet 27.02.2017-20.03.2017. Klage på […]

Klikk her for å lese videre

X
X