Telefonliste ansatte

Telefonliste ansatte

Tlf. sentralbord: 72 41 76 00

e-post: epost@holtalen.kommune.no

SIST OPPDATERT: 25.04. 2017 - 12:37

Ansatte

Almås, Lars Petter Vaktmester 72417692

Antonsen, Eirik IKT-lærling 72417616

Bakås, Anders Kommunalteknikk 72415240

Bremnes, Berit Anita Hov Konsulent Serviceenheten 72417600

Bårdstu, Dag Fagarb. kultur 72417617

Djupdal, Hildeunn Fysioterapeut 72417670

Drøivold, Roar B. Fysioterapeut 72417669

Elven, Steinar Plan- og miljøsjef 72417635

Engan, Anita Ergoterapeut 72417681

Engan, Ingar Avd.ing. VAR 72417623

Engan, Jon Arne Psyk. Helse 95147972

Engan, Jorun Rektor Haltdalen oppvekstsenter 72416364

Engesvold, May Karin Psyk. sykepleier 97776586

Gjemble, Gaute Kjøkkensjef 72417678/47605641

Gjersvold, Jørand Bakås Enhetsleder bygningsdrift og eiendomsskatt 72417630

Gjære, Sølvi Merethe Avd.leder Holtålen sykehjem 72417673

Granmo, Geir Morten Saksbehandler 72417627

Grønli, Ann Mari Enhetsleder Pleie og omsorg 72417610

Grønli, Olav IT-sjef 72417639

Grøtli, Inger Konsulent 72417625

Hegseth, Anders Vaktmester 72417645

Hegseth, Lillian Rådgiver skole 72417643

Hegseth, Siri Kulturkonsulent 72417688

Heksem, Ann Iren Rektor 72417641

Hjemmetjenesten Vaktrom 72417680

Hofstad, Stina Vernepleier 72417619

Holtålen sykehjem Vaktrom 72417675

Hov, Kjell Magnar Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 72417692

Hov, Lars Kommunalteknikk 72415240

Jacobsen, Lise Fagleder Elvland kultur- og naturbarnehage 72417995

Jermstad, Marius Rådmann 72417608

Kirkhus, Hans Olav Brannmester 91749099

Kokkvoll, Laila G. Konsulent/Frivilligkoordinator 72417668

Lian, Per Olav Kommunalteknikk 72415240

Lie, Lisa Legesekretær 72417665

Løberg, Ellen Konsulent Hov skole 72417640

Lykken, Merete Revisor 72417638

Maurbakk, Arnt Konsulent 72417636

Melien, Erland Kommunalteknikk 72415240

Moe, Aagoth Johanne Flyktningekoordinator 72417652

Morken, Olve Avd.leder næring og kultur 72417611

Olsen, Svend Olaf Økonomirådgiver 72417626

Panchev, Pancho Kulturskolerektor 72417650

Refsethås, Jan Håvard Ordfører 72417607

Schrøder, Christin Avd.leder Hjemmetjenesten 72417683

Skogås, Mia Katrin Lærling Serviceenheten 72417600

Skott, Trude Ledende helsesøster 72417696

Smemo, Turid Personalrådgiver 72417637

Stenbro, Stig Jordbrukssjef 72417631

Stene, Oddmar Vaktmester 72417692

Storsve, May Hilde Sekretær Pleie- og omsorgstjenesten 72417691

Stubmo, Stein Erik Leder interkommunalt regnskapskontor 92488030

Talsnes, Kari Legesekretær 72417665

Trøen, Jens Erik Avd.ing. bygg 72417628

Ulvan, Ståle Vaktmester 72417645

Undhjem, Elisabeth Helsesøster 72417666

Volden, Ragnhild Leder serviceenheten 72417606

Ålen omsorgsboliger Vaktrom 72417680

Aas, Mari Biblioteksjef 72417620

Aasen, May Britt Renholdsleder 72417613/95369667

Aasen, Randi Styrer Elvland kultur- og naturbarnehage 72417995

X