Blog

Aktuelt, Nyheter

Vil du bli hørt i barnehagesaker?

Ledig stilling

Vil du bli hørt i barnehagesaker?

«Foreldre har gjennom hele barnets barndom stor betydning for barnets læring og utvikling, også når det gjelder barnets hverdagsliv og erfaringer på de ulike arenaer i livet. Det er derfor viktig at barnehagen støtter foreldrene i deres omsorgsrolle med veiledning, råd og hjelp i tråd med foreldrenes behov. På denne måten kan barnehagen styrke foreldrene i den betydningsfulle prosessen det er å gi omsorg til og oppdra barn.»

FUB er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i barnehage.

Vi er så heldige at en representant for FUB vil komme å informerer om samarbeidet mellom hjem og barnehage.

 

Dette vil foregå i Rallaren, tirsdag den 20.03.18 kl. 19.00

 

Alle foreldre/foresatte er hjertelig velkommen !

 

Med hilsen

Barnehagene i Holtålen

v/Lise Jacobsen

 

X