Blog

I oktober er det 3 300 helt uten arbeid i fylket. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlikner vi med oktobertall må vi hele 30 år tilbake for å finne tilsvarende lav ledighetsprosent. Siden høsten 2016 er 630 færre ledige i fylket. Til sammen 923 personer deltar i et arbeidsrettet tiltak i oktober. Det utgjør 0,5 prosent av arbeidsstyrken og gir sammen med ledighetsprosenten en bruttoledighet på 2,4 prosent. Tilsvarende for landet er 3,1 prosent. Vi må tilbake til sommeren 2008 for å finne like lav ledighet i Sør-Trøndelag.

I Holtålen økte derimot ledigheten med 6 personer fra 15 til 21 helt ledige. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. For Røros var det en økning på 2 personer fra 45 til 47 helt ledige, noe som tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken. I Røros var det i tillegg 11 personer på ordinære tiltak i oktober.

Økende aktivitet i oljesektoren, lave renter, gunstig kronekurs og generelt god optimisme i næringslivet bidrar til lavere ledighet for de fleste grupper. – Vi ser at ledigheten synker for alle aldersgrupper og spesielt mye for de under 25 år. Samtidig har vi færre ledige innvandrere og stadig færre som går lenge ledig. Arbeidsmarkedet i Trøndelag går godt, med behov for kompetanse innenfor de fleste næringer, sier Arve Winsnes, konstituert direktør i NAV Sør-Trøndelag.

X