Viltberedskap/skadet vilt

Viltberedskap

Den kommunale viltberedskapen trår til når det skjer ulykker mellom i hovedsak bil og hjortevilt. Alle slike hendelser skal rapporteres. Husk også at med melding om slike skader, slipper du egenandel på forsikring.

SIST OPPDATERT: 11.05. 2017 - 12:45

Representant for ettersøksgruppa skal kontaktes umiddelbart i forbindelse med viltpåkjørsler (veg/jernbane) eller andre tilfeller der det observeres skadet eller sykt vilt.

Det samme gjelder under jakt der storvilt skadeskytes eller observeres skadet

Telefonnr. til Ettersøksgruppa

Granmo, Geir Morten (ansvarlig)  –  971 02 788
Dragmyrhaug, Annar                      –  905 82 478
Flatberg, Jon Kåre                          –  905 55 760
Aune, Vidar                                     –  915 12 857
Lian, Per Olav                                  –  452 91 864
Stenvold, Arne Magne                   –  934 31 481

POLITI 02800

Påkjørsler eller observasjoner av skadet bufe, tamrein og andre husdyr er ikke ettersøksgruppas ansvar. Dette skal rapporteres til politi (tlf. 02800) eller dyreeier.

(tilføyer: for å spare dyr for unødig lidelse kan representant fra ettersøksgruppa, om nødvendig kontaktes for rådføring).

Opplysninger som er viktig å notere i forbindelse med rapport om viltulykke:

  • Navn og mobiltelefon nr til vedkommende som rapporterer ulykken (vil bli kontaktet fra representant i ettersøksgruppa umiddelbart).
  • Stedsangivelse (gjerne om stedet er merket eller kan merkes)
  • Tidspunkt
  • Viltart (lever dyret, ligger dyret på stedet, stakk til skogs?)
  • I det øyeblikk det oppnåes kontakt med representant i ettersøksgruppa, er det vedkommende representant sitt ansvar å iverksette tiltak. Enten ved selv å rykke ut, eller opprette kontakt med andre i gruppa.
X