Skolebibliotek

Skolebibliotek

Holtålen kommune har to skoler; Hov skole og Haltdalen oppvekstsenter. Holtålen folkebibliotek fungerer som skolebibliotek for Hov skole, Haltdalen oppvekstsenter har eget skolebibliotek som administreres av folkebiblioteket.

SIST OPPDATERT: 06.02. 2017 - 18:43

Skolebibliotekene


Hov skole

Hvert klassetrinn har faste lånetimer på folkebiblioteket hver 14. dag (se oversikt til høyre). I disse timene har vi ulike aktiviteter som høytlesning, bokanbefalinger, opplæring i å finne frem på biblioteket, konkurranser osv. i tillegg til låning og veiledning.
 

Haltdalen oppvekstsenter

Hvert klassetrinn har faste lånetimer på skolebiblioteket i Haltdalen hver 14. dag (se oversikt til høyre). Disse timene blir brukt til utlån og veiledning, i tillegg til at vi har med nye bøker og rydder på skolebiblioteket. I vinterhalvåret har klassetrinnene ved Haltdalen oppvekstsenter lånetimer på folkebiblioteket i forbindelse med svømmeundervisning, der timene blir brukt til låning og noen ganger høytlesning.

 

Høytlesningsbøker 1. og 2. trinn 2016/2017

 

 

 

 

Høytlesningsbøker 3. trinn 2016/2017

 

Høytlesningsbøker 4. trinn 2016/2017

Høytlesningsbøker 5. trinn 2016/2017

Høytlesningsbøker 6. trinn 2016/2017
Høytlesningsbøker 7. trinn 2016/2017

Bokpresentasjoner 8. - 10. trinn 2016/2017

Oversikt lånetimer våren 2017

Lov og forskrift om skolebibliotek

I Opplæringsloven §9-2 står det at

“Elevene skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet kan gi nærmere forskrifter.”

I Forskrift til opplæringsloven §21-1 presiseres det at

“Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikret gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikke ligger i skolen sine lokaler, skal være tilgjengeleg for elevene i skoletiden, slik at biblioteket kan brukes aktivt i opplæringen på skolen. Biblioteket skal være særskilt tilrettelagt for skolen.”

Utlånsstatistikk skolebibliotekene
X