Om biblioteket

Om biblioteket

Holtålen folkebibliotek
Bakkavegen 1, 7380 Ålen
Tlf: 724 17 620
E-post: mari.aas@holtalen.kommune.no
Biblioteknr: 216 4400
Facebook: Holtålen folkebibliotek
Instagram: holtalenbib


Biblioteksjef Mari Aas

SIST OPPDATERT: 06.02. 2017 - 18:26

Holtålen folkebibliotek

Holtålen folkebibliotek er et kombinasjonsbibliotek som holder til på rådhuset.

Folkebiblioteket har et rikholdig utvalg av skjønnlitteratur, litteratur for barn og unge, faglitteratur, samt lydbøker og filmer. I tillegg har biblioteket en rekke aviser og tidsskrifter som folk kan lese i bibliotekets lokaler.

Det finnes også et godt utvalg i lokallitteratur, samt slekstsstoff som kirkebøker etc. på mikrofilm.

Biblioteket disponerer to PC’er som er tilgjengelig for publikum og tilbyr gratis Wi-Fi til sine besøkende. I ungdomsavdelingen har vi MOT-spot, sofakrok og mulighet til å spille Playstation 3.

I tillegg til hovedbiblioteket har kommunen også et skolebibliotek lokalisert i Haltdalen oppvekstsenter. Folkebiblioteket fungerer som skolebibliotek for Hov skole.

X