Kulturskolesatser

Kulturskolesatser

Se under MENY for mer informasjon.

SIST OPPDATERT: 28.04. 2017 - 13:20

Kulturskolesatser 2017

Vedtatt i kommunestyremøte 15.12.2016, sak 64/16

Skolepengesatsene i Kulturskolen pr. kalenderår

 

For 1. elevplass

  • 2 500,-
Familiemoderasjon for 2. elevplass

  • 1 875,-
Fra og med 3. elevplass

  • 1 250,-
Instrumentleie

  • 300,-

 

Semesteravgifter og leiesatser for instrumenter fastsettes hvert år av kommunestyret.

X