Elvland natur- og kulturbarnehage

Elvland natur- og kulturbarnehage

Elvland barnehage ble åpnet i 2001. I 2015 ble Elvland utbygd slik at alle barn i Ålen skulle få plass i samme barnehage. Fra 01.01.2016 ble Ålen kulturbarnehage og Elvland naturbarnehage slått sammen og Elvland natur- og kulturbarnehage er nå den eneste barnehagen i Ålen. Vi viderefører kompetanse og kvaliteter som begge barnehagene har tilegnet seg.

Barnehagens lokaler er lyse og trivelige, med rom for fleksibel gruppeinndeling.

Uteområdet ligger i naturskjønne omgivelser med trær, bakker, berg, knauser og elva som nærmeste nabo. Barnehagen har flere turplasser i nærområdet som Elveplassen, Blåbærtoppen, Lavoplassen og Grillhytta. Det er gåavstand til sentrum, Hovet, skole og bibliotek.

I dag er barnehagen inndelt i småbarn- og storbarnsavdeling, med til sammen 56 barn. For å ivareta gruppas og det enkelte barns behov gjøres deling innad i avdelingene.

Barnehagens personale er godt kvalifisert. Vi har oppnådd statens målsetting om 50% pedagogtetthet og de fleste av assistentene har fagbrev.

Utviklingstiltak for perioden 2014 – 2020 er Et godt språkmiljø for alle barn.

Barnehagen er åpen fra 06.45 til 16.15

Barnehagen har feriestengt de tre siste ukene i juli. (Se barnehagerute)

Nyheter

Barnehagens målsetting

  • Barna skal ha en hverdag preget av omsorg, trygghet, inkludering og gode relasjoner
  • Barna skal få oppleve glede ved aktivitet og lek i uterommet
  • Vi bruker av naturens ressurser i matlaging, formingsaktivitet og lek
  • Barna skal få medvirke og mestre ut fra alder og modenhet
  • Støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter
  • Tilby et sunt og variert kosthold
  • Arbeide systematisk med språkstimulering og språklig bevissthet
  • Den samiske kulturen er en del av barnehagens innhold.
  • Vi samarbeider med kulturskolen

Kontaktinformasjon

Styrer
Telefon 72 41 55 24
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Barnehagerådgiver Lise Jacobsen
Telefon 72 41 79 95
lise.jacobsen@holtalen.kommune.no

 

SMÅBARNSAVDELIN
Telefon 909 12 582

Pedagoiske ledere:

Marita Grøtådal marita.grotadal@holtalen.kommune.no

Monica Vennevik monica.vennevik@holtalen.kommune.no
Edith Aasen edith.aasen@holtalen.kommune.no

 

STORBARNSAVDELING
Telefon 415 04 353

Pedagogiske ledere:
Wenche Gjære wenche.gjere@holtalen.kommune.no
Inga Marie Ranøien Rognes inga.rognes@holtalen.kommune.no
Laila Grøtådal laila.grotadal@holtalen.kommune.no

X