Archives

Sykepleier i 100 % stilling i Holtålen kommune pt. arbeidssted Holtålen sykehjem, turnus D/A og 3.hver helg ledig for snarlig tiltredelse Krav til søker: Offentlig godkjenning som sykepleier. Relevant praksis Evne til samarbeid og se muligheter for løsninger. Personlige egenskaper med vekt på: tydelighet, handlekraft, trygghet og humor Førerkort for bil Vi kan tilby: Ønsketurnus […]

Klikk her for å lese videre

I Holtålen kommune, pleie- og omsorgstjenesten har vi ledige helgestillinger 17,5% for snarlig tiltredelse. For stillingene er det arbeid hver 3. helg og D/A turnus. Krav til søker: Utdanning og/eller erfaring innen pleie- og omsorgsarbeid Studenter kan søke Det vektlegges personlig egnethet. Vi kan tilby; Ønsketurnus Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Et trivelig arbeidsmiljø Avlønning i […]

Klikk her for å lese videre

I Holtålen kommune p.t. Haltdalen oppvekstsenter avd. skole, er det ledig 60 % stilling som lærer fra 01.08.18. Arbeidsoppgaver: Lærer på grunnskolens barnetrinn, 1.-7. Kvalifikasjoner: Lærer med godkjent allmennlærerutdanning, som i utgangspunktet kan undervise i alle fag på barnetrinnet, og fyller kompetansekravene i norsk og matematikk Spesial pedagogisk kompetanse. Erfaring fra undervisning i fådelt skole […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune søker barnehagelærere fra 01.08.18 Holtålen kommune ønsker ansatte som: er engasjert og positiv har humor ser barna og tilrettelegger for lek, utforskning, kreativitet, utvikling og læring både inne og ute. gode kommunikasjon og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre medvirker til at målsetninger for virksomheten blir nådd, og planer blir fulgt deltar i […]

Klikk her for å lese videre

Vil du bli en av våre vertinner / verter i Gammelgården?   I sommersesongen og i adventstiden er det åpen kafé og utstillinger i Gammelgården i Haltdalen. Gammelgården er kommunens tusenårssted, og foruten selve hovedbygningen hører stavkirkekopien, Lapvingmuséet og Galleriet med til området. I år kommer også Armfeldtrommet på plass. Vi søker medarbeidere som gjerne […]

Klikk her for å lese videre

Stillingen er et vikariat tillagt ordinær helsestasjon- og skolehelsetjeneste samt etter gjeldende lover og retningslinjer. Mulighet for forlengelse. Helsesøster vil ha tett samarbeid og ansvar med jordmor, og aktuelle samarbeidspartnere i 1 og 2 linjetjenesten. Kvalifikasjoner: Utdanning som offentlig godkjent sykepleier med godkjent videreutdanning som helsesøster. Offentlig godkjent sykepleier med praksis fra helsestasjon kan søke. […]

Klikk her for å lese videre

RENHOLDER: 2 x 50 % stilling som renholder i Holtålen kommune ledig fra 01.03.18. Kvalifikasjoner: Fagbrev som renholdsoperatør. Relevant praksis i faget, men da må nødvendig utdanning tas raskest mulig etter tilsetting. Personlig egnethet for stillingen Arbeidsoppgaver: Renhold i følge renholdsplan (behovsrettet renhold) Tiltredelse: 01.03.2018 eller etter avtale med leder. Opplysninger: Spørsmål vedrørende stillingen kan […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune er sammen med 8 andre kommuner med i samarbeidsprosjektet «Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-Trøndelag. Hver kommune har egne fellingslag, og Holtålen ønsker nå rekruttere inntil 5 nye personer til sitt fellingslag. Mannskapene på fellingslaget er underlagt fellingsleder. Oppdragsområdet er først og fremst innenfor Holtålen kommune, men det kan også […]

Klikk her for å lese videre

INFORMASJON Se og hør referat fra informasjonsmøte om rådmannens budsjett for 2018 i Rallaren Hovet den 14.11.2017 kl. 19.00. Nea radio dekket saken her…. Invitasjon ble sendt til: Kommunestyret, Driftsutvalget, partiene, enhetslederne, tillitsvalgte. Andre interesserte var også velkommen.

Klikk her for å lese videre

Denne sommeren går NRK og Sommeråpent på skinner gjennom Norge. På den 8 uker lange reisen skal Sommertoget innom 17 fylker og stoppe ved 40 stasjoner. Reiseruten har blitt til etter ønsker fra NRK, tips fra publikum og utfra hva som er jernbaneteknisk mulig å få til. Sommertoget skal forflytte seg på dagtid med minutt […]

Klikk her for å lese videre

Folk rundt Forollhogna går mot strømmen og vil skjerme nasjonalparken og villreinområdene mot turisme og økt tilrettelegging. Turistene ønskes heller velkommen til å oppleve lokale tradisjoner og ekte bygdeliv i randsonene av nasjonalparken. Les mer her: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4300?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev

Klikk her for å lese videre

  Det er nå et mål om å fjerne blåleddved i Os, Røros og Holtålen kommune og vi har fått noen midler til bekjempelse av blåleddved i Røros kommune. Midlene vil hovedsakelig gå til bekjempelse i kommunale områder, men også til informasjon til innbyggere. Før oss har blant annet Folldal begynt arbeidet med bekjempelse av […]

Klikk her for å lese videre

Som sikkert flere har fått med seg ble det 12. juni innført ei ny soneforskrift (forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Desease). Denne kommer i tillegg til CWD-forskriften (Forskrift om midlertidig tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Desease) som kom i juli 2016 etter at det ble påvist CWD hos 1 […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og Forskrift om kommunal beredskapsplikt, plikter kommunen å utarbeide komplett ROS-analyse for kommunen (risiko- og sårbarhetsanalyse). Kommunen har engasjert Norconsult v/Stig Moen til å lage utkast til slik analyse. En ber spesielt høringsinstansene vurdere forslaget til prioriterte områder, samt vurdere om det er områder […]

Klikk her for å lese videre

For første gang kommer en egen påskeutgave av kommunens tradisjonsrike Oppunder Fjellbandet! Her finner du artikler, noveller, kåseri, dikt og quiz – alt du trenger til en hyggelig lesestund i påska, enten du drar på hytta eller er hjemme. – Bladet er farget av at det kommer ut midt i spranget mellom vinter og vår. […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24. Det ble sendt ut en TEST-varsling til innbyggerne i Holtålen kommune den 3.2. 2017.  

Klikk her for å lese videre

X