Archives

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige i Trøndelag på 2,2 prosent. Dette tilsvarer 5 396 personer, som er 12 prosent færre enn for ett år siden. Ledigheten forventes å fortsette å gå ned i tiden som kommer. Situasjonen på arbeidsmarkedet er ikke unik for Trøndelag. Alle fylker har nedgang i ledigheten, og aller […]

Klikk her for å lese videre

Nær 380 000 dagsverk i fylket gikk tapt på grunn av sykdom i tredje kvartal.  Ved utgangen av tredje kvartal 2017 ligger sykefraværet i fylket på 5,3 prosent. Det er på samme nivå som i fjor. Mens sykefraværet i Sør-Trøndelag holder seg stabilt, har andelen sykmeldte i landet økt noe og ligger nå på 5,4 […]

Klikk her for å lese videre

X