Archives

I mars er det registrert 5 201 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er 449 færre enn på samme tid i fjor, som gir en nedgang på åtte prosent. Totalt er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. I tillegg er 1 644 personer i arbeidsmarkedstiltak. Denne gruppen utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken, og dermed er […]

Klikk her for å lese videre

Ved utgangen av 4. kvartal 2017 var sykefraværet i Trøndelag 5,6 prosent. Fraværet holder seg stabilt sammenlignet med samme kvartal i 2016. Mens sykefraværet holder seg stabilt i Trøndelag, er det en økning i landet for øvrig. Finnmark har det høyeste fraværet med 6,4 prosent, mens Oslo ligger nederst med 4,5 prosent. I det følgende […]

Klikk her for å lese videre

X