Archives

Trekk ved sykefraværet i Sør-Trøndelag I 2. kvartal 2017 ligger det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag på 5,1 prosent, som er litt under snittet for landet. I tillegg kommer det egenmeldte fraværet som i 2. kvartal ligger på 0,9 prosent. Andelen graderte sykefraværstilfeller gikk litt ned og ligger nå på 30,5 prosent. Det er betydelig flere kvinner […]

Klikk her for å lese videre

I september var det 3 613 helt uten arbeid i fylket. Det er en nedgang på 340 personer fra samme tid i fjor. Det er nå 2,1 prosent av arbeidsstyrken som er uten arbeid. Legger vi til de som er i et arbeidsrettet tiltak får vi en bruttoledighet på 2,5 prosent. Tilsvarende tall for landet […]

Klikk her for å lese videre

X