Archives

I november er 3 166 personer helt ledige i Sør-Trøndelag. Det gir en rekordlav ledighet på 1,8 prosent. Uavhengig av måned må vi 30 år tilbake for å finne like lav ledighet i fylket. Fra november 2016 har 680 flere gått ut av ledighetskøen, det tilsvarer en ledighetsnedgang på 18 prosent. I november deltar 1 042 […]

Klikk her for å lese videre

Trekk ved sykefraværet i Sør-Trøndelag I 2. kvartal 2017 ligger det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag på 5,1 prosent, som er litt under snittet for landet. I tillegg kommer det egenmeldte fraværet som i 2. kvartal ligger på 0,9 prosent. Andelen graderte sykefraværstilfeller gikk litt ned og ligger nå på 30,5 prosent. Det er betydelig flere kvinner […]

Klikk her for å lese videre

X