Blog

Trekk ved sykefraværet i Sør-Trøndelag

I 2. kvartal 2017 ligger det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag på 5,1 prosent, som er litt under snittet for landet. I tillegg kommer det egenmeldte fraværet som i 2. kvartal ligger på 0,9 prosent. Andelen graderte sykefraværstilfeller gikk litt ned og ligger nå på 30,5 prosent. Det er betydelig flere kvinner som tar ut gradert sykemelding, hver tredje kvinne har en gradert sykemelding mot hver fjerde blant menn.

I Holtålen kommune er det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal på 4,7 prosent, en liten økning på 5,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2016. Røros hadde det laveste legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag i 2. kvartal med 3,6 prosent.

X