Midlertidig botilbud

Midlertidig botilbud

Holtålen kommune har en råd- og veiledningstjeneste som kan bistå deg i situasjoner hvor det er et betydelig misforhold mellom inntektsevne og gjeld.

SIST OPPDATERT: 10.04. 2017 - 11:24

Midlertidig botilbud

Dersom du er uten plass å sove neste natt har kommunen ved NAV plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud.

Du kan finne mer informasjon om midlertidig bolig på NAV sine nettsider, nav.no.

KONTAKTINFORMASJON

NAV Røros og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33
www.nav.no

Fagansvarlig
Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Åpningstid: Mandag, onsdag, fredag kl. 10-14

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus.

X