Blog

I november er 3 166 personer helt ledige i Sør-Trøndelag. Det gir en rekordlav ledighet på 1,8 prosent.

Uavhengig av måned må vi 30 år tilbake for å finne like lav ledighet i fylket. Fra november 2016 har 680 flere gått ut av ledighetskøen, det tilsvarer en ledighetsnedgang på 18 prosent. I november deltar 1 042 i et arbeidsrettet tiltak, det er 172 færre enn i fjor. Andelen i tiltak utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken og gir sammen med ledighetsprosenten en bruttoledighet på 2,4 prosent. Tilsvarende for landet er 3 prosent. Ledigheten går ned i alle fylker, og størst er nedgangen i Rogaland.

Nedgang i alle aldersgrupper.

Hittil i år har ledigheten i Sør-Trøndelag falt hver måned sammenlignet med samme måned i fjor. Ledigheten synker i alle aldersgrupper og spesielt for de mellom 20-24 år.

“Fortsetter ledighetsnedgangen i samme tempo vil vi oppleve betydelig mangel på arbeidskraft innen flere yrker. Vi ser allerede at bedriftene sliter med å få tak i faglært arbeidskraft og personell i helsesektoren», sier Arve Winsnes konstituert fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag. Av de under 30 år er 2,3 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Sammenligner vi med høsten 2016 er ledigheten i denne aldersgruppen redusert med over 20 prosent.

I Holtålen var 15 personer helt ledige. Det tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken, en økning på 15 prosent sammenlignet med november 2016. Tilsvarende tall for Røros viser at 45 personer var helt ledige, noe som tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med november 2016.

X