Økonomisk bistand

Økonomisk bistand

Økonomisk bistand skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

SIST OPPDATERT: 30.01. 2017 - 11:37

Økonomisk bistand

Kommunens sosialtjenestetilbud er organisert i NAV, og vi arbeider for at kommunens innbyggere skal sikres økonomisk og sosial trygghet. Tjenesten har som mål å forebygge sosiale problemer og hjelpe personer som har kommet i en vanskelig livssituasjon

Økonomisk råd og veiledning

§17 i Lov om sosiale tjenester sier følgende om opplysning, råd og veiledning:

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

Tjenester

Holtålen kommune tilbyr følgende sosialtjenester:

  • Økonomisk  stønad
  • Økonomisk råd og veiledning
  • Gjeldsrådgivning

Mer informasjon om kommunenes sosialtjenester finner du ved å klikke på Økonomisk Bistand menyen til venstre.

Nyttige lenker

Gjeldstelefonen 800GJELD
Gjeldsforespørsel inkasso.no

Kontaktinformasjon

NAV Røros og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33
www.nav.no

Fagansvarlig
Monica Aunmo Engan
monica.aunmo.engan@nav.no

Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på servicetorget i Holtålen kommunehus.

X