Kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger

Holtålen Kommune har et lite utvalg med kommunale utleieboliger. Boligene ligger sentrumsnært til i Ålen og Haltdalen. Boligene varierer i størrelse og standard. Det er til tider ventelister for kommunale boliger, og potensielle leietakere bes ta kontakt for å melde sin interesse. Pr dato er alle kommunale boliger utleid.

SIST OPPDATERT: 26.01. 2017 - 09:25

Kommunale utleieboliger

De kommunale boligene betraktes som gjennomgangsboliger, og alle leiekontrakter har en varighet på maks 2 år. Etter 2 års leietid kan leietaker etter søknad få innvilget videre leie, da med den konsekvens at leieprisen øker.

Utleieboliger Ålen

I Ålen innehar Holtålen Kommune følgende utleieobjekter

Graftåsvegen 2-4, Hovsheimen

Hovsheimen er et bygg bestående av 4 leiligheter. Størrelse på disse varierer.

Graftåsvegen 48-52, Sakslia

Sakslia består av 4 leiligheter, alle med 3 soverom

Svarthåggån 6-8

Svarthågggån er en tomannsbolig, der den ene leiligheten innehar 1 soverom, og hovedleiligheten har 4 soverom.

Alle utleieobjekter leies ut umøblert

Utleieboliger Haltdalen

I Haltdalen er det kommunale boliger i Rønningsvegen og Stasjonssvingen.

Rønningsvegen 37 er en en enebolig, som inneholder stue, kjøkken, bad og 2 soverom

Stasjonssvingen 73 er en flermannsbolig som inneholder 3 stk mindre leiligheter. Alle leiligheter her har 1 soverom

Stasjonssvingen 43-53 er bygget som tidligere var i drift som omsorgssenter i Haltdalen. Dette utleieobjektet inneholder 6 stk små leiligheter, samt 8 hybler.

X