Startlån

Startlån

Er du i målgruppen for Husbankens startlån?

SIST OPPDATERT: 23.01. 2017 - 13:10

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin.

Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Les mer på husbanken.no

Kontaktinformasjon

NAV Røros og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33
www.nav.no

Ansvarlig startlån
Marianne Østli
marianne.ostli@nav.no

Åpningstid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på servicetorget i Holtålen kommunehus.

X