Blog

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige i Trøndelag på 2,2 prosent. Dette tilsvarer 5 396 personer, som er 12 prosent færre enn for ett år siden. Ledigheten forventes å fortsette å gå ned i tiden som kommer.

Situasjonen på arbeidsmarkedet er ikke unik for Trøndelag. Alle fylker har nedgang i ledigheten, og aller størst nedgang har Rogaland. Fylket har nå 34 prosent færre ledige enn i januar i fjor, og har nå et ledighetsnivå på 3,3 prosent, som er tilnærmet en normalsituasjon. Samlet sett for landet er det nå 2,6 prosent helt ledige.

– Vi har et veldig godt arbeidsmarked både regionalt og nasjonalt, med god etterspørsel etter arbeidskraft og med mange muligheter for arbeidssøkerne. For Trøndelag forventer vi dessuten at ledigheten skal videre ned i månedene som kommer, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag.

Hele 25 av Trøndelags 47 kommuner har under 2 prosent ledighet. Fosnes står uten registrert ledighet. Blant bykommunene har Namsos lavest ledighet, med 1,8 prosent. Deretter følger Stjørdal med 2,0 prosent, Trondheim med 2,4 prosent, Levanger med 2,5 prosent, Steinkjer med 2,7 prosent, mens Verdal har 2,9 prosent helt ledige.

I Holtålen var 22 personer helt ledige ved utgangen av januar. Det er en økning på 1 person siden januar 2017. Antall helt ledige utgjør ved månedsskiftet 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for Røros viser 38 helt ledige. Det er en nedgang på 32 personer siden januar 2017. Antall helt ledige utgjør ved månedsskiftet 1,2 prosent av arbeidsstyrken i Røros.

X