Ledige stillinger

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i Holtålen kommune.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 03.04. 2017 - 19:04

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Pedagogisk leder - 100% - engasjement - Søknadsfrist 24. april

Pedagogisk leder

Holtålen kommune har ledig midlertidig stilling/engasjement som pedagogisk leder 100 % ved Haltdalen oppvekstsenter avd barnehage, fra 01.08.17 til 30.06.18

Holtålen kommune ønsker ansatte som:

 • er engasjert og positiv
 • har humor
 • ser barna og tilrettelegger for lek, utforskning, kreativitet, utvikling og læring både inne og ute.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre
 • medvirker til at målsetninger for virksomheten blir nådd, og planer blir fulgt
 • deltar i planlegging og gjennomføring og vurdering av den daglige virksomheten

Kvalifikasjonskrav: 

 • Barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning jfr. § 18 i barnehageloven
 • Personlig egnethet vektlegges, nyutdannede og menn oppfordres til å søke.
 • Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting.

Vi kan tilby:

 • Lønn i henhold til tariff
 • Medlemskap i STP
 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsfellesskap
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder ved Haltdalen oppvekstsenter, Jorun Engan, tlf. 72 41 63 64.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 25.04.17

Søk elektronisk her

Hjelpepleier/helsefagarbeider 18% helg - Søknadsfrist 17. april

18 % helgestilling i Holtålen kommune, pt. Hjemmetjenesten/Sakslia ledig fra 01.05.17

Krav til søker:
• Autorisasjon som Hjelpepleier / Fagbrev som Helsefagarbeider
• Studenter kan søke
• Relevant praksis
• Evne til samarbeid og se muligheter for løsninger.
• Personlige egenskaper med vekt på: tydelighet, handlekraft, trygghet og humor
• Førerkort for bil

Vi kan tilby
• Ønsketurnus
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Et trivelig arbeidsmiljø
• Avlønning i henhold til tariffavtale
• Medlemskap i KLP


Opplysninger:

Spørsmål om stillingen ved Hjemmetjenesten/Sakslia i Holtålen rettes til:
avdelingsleder Jon Arne Engan tlf. 951 47 972 eller
enhetsleder pleie og omsorg Ann Mari Grønli tlf. 724 17 610

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 17.04.17

Søk elektronisk her

X