Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 17.10. 2017 - 11:09

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Allmennlege i Holtålen kommune - Fast 100% stilling. Søknadsfrist 23.10.17.

Fast 100 % stilling som allmennlege i Holtålen kommune fra 01.03.18 – Søknadsfrist 23.10.17.

 

Holtålen legekontor er et velutstyrt legekontor. Det er 2 fastleger samt turnuslege. Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet i å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse. Fordelingen av de offentlige legeoppgaver avtales med den som tilsettes.

Legene har fast lønn, men alternative avlønningsformer kan diskuteres. Kommunen vil legge forholdene til rette for utdanning til og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin. Det er regelmessige fagmøter mellom allmennlegene i vaktdistriktet. Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca. 10.000 innbyggere, og det er for tiden  8-delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres.

Den ledige hjemmel har ca. 950 pasienter på sin liste.

Det vil bli lagt stor vekt på erfaring fra allmennpraksis i Norge, personlige egenskaper og gode samarbeidsevner. Det kreves norsk autorisasjon som lege. Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk.

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Røros, Os og Holtålen kommuner Helge Lund, telef.nr. 91177940
e-post: helge.lund@os.kommune.no

 

Søkerliste kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven.

 

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

 Søknadsfrist: 23.10.17

Søk elektronisk her…

Allmennlege i Holtålen kommune - Ett års vikar 100% stilling. Søknadsfrist 23.10.17.

Ett års vikar 100 % stilling som allmennlege i Holtålen kommune fra 01.03.18 – Søknadsfrist 23.10.17.

 

Holtålen legekontor er et velutstyrt legekontor. Det er 2 fastleger samt turnuslege. Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet i å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse. Fordelingen av de offentlige legeoppgaver avtales med den som tilsettes.

Legene har fast lønn, men alternative avlønningsformer kan diskuteres. Kommunen vil legge forholdene til rette for utdanning til og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin. Det er regelmessige fagmøter mellom allmennlegene i vaktdistriktet. Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca. 10.000 innbyggere, og det er for tiden  8-delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres.

Den ledige hjemmel har ca. 950 pasienter på sin liste.

Det vil bli lagt stor vekt på erfaring fra allmennpraksis i Norge, personlige egenskaper og gode samarbeidsevner. Det kreves norsk autorisasjon som lege. Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk.

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Røros, Os og Holtålen kommuner Helge Lund, telef.nr. 91177940
e-post: helge.lund@os.kommune.no

 

Søkerliste kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven.

 

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

 Søknadsfrist: 23.10.17

Søk elektronisk her…

X