Ledige stillinger

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i Holtålen kommune.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 20.02. 2017 - 08:38

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Ferievikarer (sykehjem, kjøkken, hjemmetjeneste - renhold og vaktmestere) - Søknadsfrist 20.02.17

Ferievikarer i Holtålen kommune 2017

 • I PRO tjenesten v/sykehjem, kjøkken og hjemmetjeneste.
 • TEKNISK avdeling ved renhold og vaktmester.

Arbeidsperiode juni – august, ønsket arbeidsperiode og arbeidssted må oppgis i søknaden.

.
Spørsmål om stillinger rettes til:

 • Hjemmetjenesten – avdelingsleder Christin K Schrøder, tlf. 72 41 76 83
 • Sakslia – avdelingsleder Jon Arne Engan tlf. 951 47 972
 • Sykehjemmet – avdelingsleder Sølvi Merete Gjære, tlf. 72 41 76 73
 • Kjøkken – avdelingsleder Gaute Gjemble tlf. 72417678
 • Vaktmester – enhetsleder Jørand B Gjersvold tlf. 72417630
 • Renhold – renholdsleder May Britt Aasen, tlf. 953 69 667

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk  via linken nedenfor.

Søknadsfrist 20.02.17

Søknad på stilling som ferievikar

Ledige lærlingeplasser (flere fag) - Søknadsfrist 15.03.17

Lærlingplass

Holtålen kommune skal fra høsten 2017 ta inn lærlinger.

Følgende fag vurderes:

 • Barne- og ungdomsarbeiderfag,
 • IKT servicefag,
 • Institusjonskokkfag,
 • Helsearbeiderfag
 • Kontor- og administrasjonsfag.

Spørsmål vedrørende læreplassene kan rettes til

Jørgen Nyrønning på tlf. 72 41 76 00.

Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søk elektronisk her…

Søknadfrist 15. mars 2017.

Fjelltrainee

Fjelltrainee startet opp allerede i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked. Siden oppstarten i 2009 og til nå har det vært 19 Fjelltraineer.

Bedriftene melder inn aktuelt kompetansebehov til Rørosregionen Næringshage som de trenger for å løse ordinære driftsoppgaver eller bestemte prosjektoppgaver. Fjelltrainee-programmet gir en fantastisk mulighet for bedriftene å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften.

For å bli Fjelltrainee stilles det krav om bestått bachelor og/eller masterutdanning. Alle nyutdannede studenter som oppfyller disse kriteriene kan søke, og vil deretter gjennomgå en ordinær søknadsprosess med Rørosregionen Næringshage og hver enkelt aktuell arbeidsgiver som skal ta inn en Fjelltrainee.

Les mer her

Lærer p.t. Hov skole - Vikar 40% stilling - Søknadsfrist 17.03.17

LÆRERSTILLING
Ved Hov skole kan det bli ledig 40% vikariat fra 01.08.17 til 31.07.18.
Arbeidsoppgaver:
– Lærer på 1.- 7.trinn

Kvalifikasjoner:
– Godkjent lærerutdanning
– Fagønsker: norsk og matematikk
– Skolens behov er lærere som oppfyller opplæringslovens kompetansekrav.
– Samarbeidsevne, serviceinnstilling og fleksibilitet
– Erfaring fra grunnskolen

Vi kan tilby:
– Lønn i henhold til tariff
– Medlemskap i STP
– Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
– En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til rektor ved Hov skole Ann-Iren Nilsen Heksem, tlf.72417641 eller ann-iren.heksem@holtaalen.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside. www.holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 17.03.17

Søk elektronisk her

Lærer p.t. Haltdalen oppvekstsenter - Vikar 100% stilling. Søknadsfrist 17.03.17

LÆRER

Lærer vikar 100 % stilling I Holtålen kommune p.t. Haltdalen oppvekstsenter avd. skole, i perioden fra 01.08.17 til 31.07.18.

Arbeidsoppgaver:
• Lærer på grunnskolens barnetrinn, 1.-7.

Kvalifikasjoner:
• Lærer med godkjent allmennlærerutdanning, som i utgangspunktet kan undervise i alle fag på barnetrinnet, og fyller kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk.
• Spesial pedagogisk kompetanse.
• Erfaring fra undervisning i fådelt skole er en fordel.
• Samarbeidsevne, serviceinnstilling og fleksibilitet.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.
Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff
• Medlemskap i STP
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder ved Haltdalen oppvekstsenter, Jorun Engan, tlf. 72 41 63 64.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside. www.holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 17.03.17

Søk elektronisk her

Lærer ved Hov skole - 35 % stilling. Søknadsfrist 17.03.17

LÆRERSTILLING
Ved Hov skole er det ledig 35% fast stilling som lærer i tysk fra 01.08.17.
Arbeidsoppgaver:
– Lærer på ungdomsskolen, 8.-10.trinn.

Kvalifikasjoner:
– Godkjent lærerutdanning
– Fagønsker: Tysk
– Skolens behov er lærere som oppfyller opplæringslovens kompetansekrav.
– Samarbeidsevne, serviceinnstilling og fleksibilitet
– Erfaring fra grunnskolen

Vi kan tilby:
– Lønn i henhold til tariff
– Medlemskap i STP
– Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
– En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til rektor ved Hov skole Ann-Iren Nilsen Heksem, tlf.72417641 eller ann-iren.heksem@holtaalen.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside. www.holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 17.03.17

Søk elektronisk her

Lærer p.t. Haltdalen oppvekstsenter - 60 % stilling. Søknadsfrist 17.03.17

LÆRER

Lærer med allmennlærerutdanning 60 % stilling fast i Holtålen kommune p.t. Haltdalen oppvekstsenter avd. skole fra 01.08.17.
I tillegg til denne er det muligheter for et vikariat i 20 % stilling for skoleåret 2017-2018

Arbeidsoppgaver:
• Lærer på grunnskolens barnetrinn, 1.-7.

Kvalifikasjoner:
• Lærer med godkjent allmennlærerutdanning, som i utgangspunktet kan undervise i alle fag på barnetrinnet, og fyller kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk.
• Spesial pedagogisk kompetanse.
• Erfaring fra undervisning i fådelt skole er en fordel.
• Samarbeidsevne, serviceinnstilling og fleksibilitet.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.
Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff
• Medlemskap i STP
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder ved Haltdalen oppvekstsenter, Jorun Engan, tlf. 72 41 63 64.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside. www.holtalen.kommune.no

• NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 17.03.17.

Søk elektronisk her

Avdelingsleder p.t. voksenopplæringen - Vikar 100 % stilling. Søknadsfrist 17.03.17

AVDELINGSLEDER
Vikar 100 % stilling som avdelingsleder i Holtålen kommune, p.t. voksenopplæring/ flyktningetjenesten, i perioden 01.08.17 – 31.07.18.
Stillingen består av ca 50% administrasjon skole og ca 50% undervisning.
Voksenopplæringen har ca 25 elever som skal ha undervisning etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsloven.
Fagleder skal i hovedsak organisere den daglige driften av voksenopplæringen.
Arbeidsoppgaver:
• Samordne og tilpasse kommunens tjenester innenfor voksenopplæring
• Organisering/samordne daglige rutiner
• Rapportering til UDI, IMDi (NIR-registrering) m.m
• Informasjons og saksbehandlingsoppgaver
• Pedagogisk ledelse
• Forvaltningsledelse
• Noe økonomisk ledelse
• Undervisning i norsk og samfunnskunnskap
Vi søker etter en leder som:
• Har gode lederegenskaper
• Har lærerutdanning eller tilsvarende
• Har gode samarbeidsevner
• Har stort pågangsmot og godt humør
• Motiverer ansatte og elever til å skape kultur for læring
Vi tilbyr:
• Utfordrende lederoppgaver
• Lønn etter avtale
• Konkurransedyktig pensjonsordning
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skolefaglig ansvarlig Aagoth Johanne Moe, tlf 72 41 76 09 eller aagoth.moe@holtalen.kommune.no
Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside. www.holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 17.03.17

Søk elektronisk her

X