Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 12.05. 2017 - 08:16

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Enhetsleder/styrer, vikariat, p.t. Elvland barnehage - Søknadsfrist 25.05.17

LEDIG STILLING SOM ENHETSLEDER / STYRER

Fra 01.08.17 blir det ledig 100 % vikarstilling som enhetsleder/styrer i Holtålen kommune, p.t. Elvland natur og kulturbarnehage i perioden 01.08.17 – 31.07.18.

Krav til søker:
• Må ha utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende høgskoleutdanning
• Lederutdanning/Ledererfaring
• Stort faglig engasjement
• Selvstendig og beslutningsdyktig
• Personlige egenskaper med vekt på tydelighet, handlekraft, trygghet og humor
• Politiattest

Arbeidsoppgaver:
• Administrasjon og ledelse av barnehagen
• Faglig ansvar for arbeidet og utviklingen av barnehagen
• Deltakelse i rådmannens ledergruppe
• Personalledelse
• Utarbeide budsjettforslag og følge opp regnskap
• Sørge for at gjeldende lov og avtaleverk og kommunale vedtak blir fulgt innenfor området

Vi tilbyr:
– Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
– Engasjert personal.
– 50 % pedagogtetthet.
– Lønn etter avtale
– Konkurransedyktig pensjonsordning

Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, 2 % pensjonsinnskudd i KLP/STP.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Randi Aasen tlf.nr 72 41 55 24

Søknad sendes elektronisk via link nederst.
• NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 26.05.17

Søk elektronisk her

X