Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 08.12. 2017 - 13:26

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Barnehagelærer. Søknadsfrist 18.12.2017.

Barnehagelærer vikar 80 % stilling I Holtålen kommune p.t. Haltdalen oppvekstsenter avd. barnehage, i perioden fra 16.01.18 til og med 29.06.18.

Kvalifikasjoner:
• Barnehagelærer.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

 

Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff
• Medlemskap i KLP
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder ved Haltdalen oppvekstsenter, Jorun Engan, tlf. 72 41 63 64.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Søknad sendes elektronisk.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 18.12.17

 

Søk elektronisk her…….

Skadefellingslag for store rovdyr - Holtålen. Søknadsfrist 20.12.2017.

Holtålen kommune er sammen med 8 andre kommuner med i samarbeidsprosjektet «Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-Trøndelag. Hver kommune har egne fellingslag, og Holtålen ønsker nå rekruttere inntil 5 nye personer til sitt fellingslag. Mannskapene på fellingslaget er underlagt fellingsleder. Oppdragsområdet er først og fremst innenfor Holtålen kommune, men det kan også bli aktuelt å delta i fellingsforsøk i andre kommuner.

Følgende kriterier vil vektlegges:

  •  Personlig egnethet – Samarbeidsevner, tilgjengelighet, pliktoppfyllende
  • Bosted – Personer bosatt i Holtålen vil bli prioritert pga. hensynet til rask utrykningstid.
  • Fleksibilitet – Mulighet til å komme fra jobb ved oppdrag/mulighet til å delta på fritiden.
  • Relevante kurs – Skadefelling av bjørn, ettersøkskurs m.m.
  • Relevant erfaring – Jakterfaring (spesielt rovdyr), skadefellingslag m.m.

Opplysninger:

Spørsmål om skadefellingsmannskap i Holtålen kommune rettes til Geir Morten Granmo tlf. 97 10 27 88

Oppnvevnelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover og reglement. Lønn og godtgjørelse iht. avtale for skadefellingslagene i prosjektet.

Det forventes at de som oppnevnes har samarbeidsevner da de skal kunne jobbe i et lag. Det forventes videre at de som er med har vandel og fysikk i orden samt at man er tilgjengelig på telefon i beitesesongen (1. mai – 15. sept.). Det er laget en avtale/instruks som alle må følge. Det kreves at alle som er oppnevnt i det kommunale fellingslaget er registrerte lisensjegere. I søknaden må søker kommentere de ulike kriteriene nevnt over for å kunne bli vurdert.

NB! I søknaden må søker kommentere de ulike kriteriene nevnt over for å kunne bli vurdert.

Søknadsfrist: 20.12.2017

Søk elektronisk her…….

X