Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 02.06. 2017 - 13:30

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

100 % VIKARSTILLING SOM LÆRER p.t. VED HOV SKOLE - Søknadsfrist 16.06.2017

100 % VIKARSTILLING SOM LÆRER I HOLTÅLEN KOMMUNE PT. VED HOV SKOLE i perioden fra 01.08.17 til 31.07.18.
Arbeidsoppgaver:

 • Lærer på 1.- 7.trinn

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning for 1.-10.klasse
 • Fagønsker: matematikk og naturfag
 • Skolens behov er lærere som oppfyller opplæringslovens kompetansekrav.
 • Personlig egnethet
 • Erfaring fra grunnskolen

Vi kan tilby:

 • Lønn i henhold til tariff
 • Medlemskap i STP
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til rektor ved Hov skole Ann-Iren Nilsen Heksem, tlf.72417641 eller ann-iren.heksem@holtaalen.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

 

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 16.06.2017

Søk elektronisk her

VA KOORDINATOR 100 % PROSJEKTSTILLING MED 3 ÅRS VARIGHET, MED MULIGHET FOR FORLENGELSE - Søknadsfrist 01.07.17

I hovedsak vil arbeidsoppgavene være relatert til arbeid med opprydding i separate avløpsanlegg. Planlegging, saksbehandling og oppfølging. I tillegg vil VA koordinatoren bli en del av kommunens kommunaltekniske avdeling, og vil få muligheten til å være med på å utvikle og drifte kommunens VA infrastruktur.
Avd. Ing. VAR er nærmeste overordnede.

Tiltredelse 01.11.17

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling, oppfølging, tilrettelegging for prosjektet «Opprydding i spredt avløp/separate avløpsanlegg» i Holtålen kommune. Herunder også saksbehandling og oppfølging av tvungen påkobling til kommunale vann og avløpsnett.
 • Administrativt arbeid tilknyttet kommunal infrastruktur vann, avløp, slamhåndtering og veg. Innbyggerkontakt, kontaktpunkt for brukere av offentlig VAR infrastruktur.

Ønskede egenskaper/kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning på ingeniør/tekniker nivå er ønskelig, men er ikke et krav.
 • Erfaring/kjennskap til Kommunalteknisk infrastruktur vann og avløp er en fordel
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel.
 • Evne til god muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • Kunne takle til tider hektiske perioder og krevende situasjoner.
 • Personlig egnethet: Vi søker en person som både har evnen til å jobbe godt selvstendig, og som en del av et team. Du er strukturert og har gjennomføringsevne i også krevende saker.
 • En fordel om du har kjennskap til VA faget og også offentlig forvaltning.

Vi kan tilby:

 • Fleksitid.
 • Lønn etter avtale.
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP.

 

Opplysninger:

Tilsetting skjer i Holtålen kommune på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Ingar Engan, telefon: 72 41 76 23, e-post: ingar.engan@holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 01.07.2017

Søk elektronisk her

100% FAST STILLING SOM LANDBRUKSKONSULENT - Søknadsfrist 01.07.2017

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig 100 % fast stilling som landbrukskonsulent.
1.1.2017 etablerte Os, Holtålen og Røros kommuner en felles landbruksavdeling der Os kommune er vertskommune.
Landbrukskonsulenten ansettes med arbeidssted i Os kommune, men vil ha arbeidsområde for alle tre kommunene.

I de tre kommunene er det i dag ca 300 aktive bruk. De aktive brukene driver hovedsakelig med melk- og kjøttproduksjon basert på grovfôr, men vi har også et miljø med fjørfe- og pelsdyroppdrett i vårt område.

Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering, og kontoret skal bistå med å utvikle landbruksnæringen og den aktive bonde.

Søknadsfrist 01.07.2017

Les mer her…

X