Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 19.02. 2018 - 15:55

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Lærlinger - Barne- og ungdomsarbeiderfaget, IKT servicefaget, Helsearbeiderfaget og Kontor- og administrasjonsfaget. Søknadsfrist 01.03.2018.

Lærlingplasser

Holtålen kommune skal fra høsten 2018 ta inn lærlinger.

Følgende fag vurderes:

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • IKT servicefaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget

 

Spørsmål vedrørende læreplassene kan rettes til Siri Hegseth på tlf. 72 41 76 00.

Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknadsfrist 01.03.18

Søk elektronisk her…….

Unik mulighet for nyutdannede sykepleiere. Søknadsfrist 01.03.2018.

Sykepleiere / Vernepleiere som Fjelltrainee

Gjennom Fjelltraineeordningen søker kommunene Røros, Tynset, Holtålen, Os, Tolga og Rendalen samt Tynset sjukehus (Sykehuset Innlandet HF) etter 4 – 5 nyutdannede sykepleiere / vernepleiere for toårig engasjement som trainee.

Les mer og søk her….

Fjelltrainee - Unik mulighet for alle som har fullført en bachelor- eller mastergrad (senest i løpet av våren 2018). Søknadsfrist 01.03.2018.

Gjennom Fjelltraineeordningen søker bedrifter i Rørosregionen og Nord-Østerdalen etter 5 – 8 nyutdannede med bachelor- og/eller mastergrad innen svært ulike fagområder

Les mer og søk her….

Helsesøster - 100 % vikariat. Varighet fra d.d. til 01.07.18 med muligheter for forlengelse. Søknadsfrist 23.02.18.

Stillingen er et vikariat tillagt ordinær helsestasjon- og skolehelsetjeneste samt etter gjeldende lover og retningslinjer. Mulighet for forlengelse.

Helsesøster vil ha tett samarbeid og ansvar med jordmor, og aktuelle samarbeidspartnere i 1 og 2 linjetjenesten.

Kvalifikasjoner:

Utdanning som offentlig godkjent sykepleier med godkjent videreutdanning som helsesøster.
Offentlig godkjent sykepleier med relevant praksis kan søke.                                 Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kjennskap til elektronisk pasientjournal i HsPro er en fordel.

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Løsningsorientert, positiv og tolerant.
Like å arbeide selvstendig og strukturere eget arbeid.
Vi søker en person som er kunnskapssøkende og har faglig fokus.

Vi tilbyr:

Et trivelig arbeidsmiljø.
Spennende arbeidsområder.
Lønn etter avtale iht. kommunal tariffavtale.
Pensjonsordning i KLP.

Opplysninger

Tilsetting skjer i Holtålen kommune på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til helsesøster Elisabeth Undhjem på tlf. 917 40 548

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

 Søknadsfrist 23.02.18

 

Søk elektronisk her

Allmennlege - 100 % vikariat i perioden fra 28.03.18 - 31.01.19. Søknadsfrist 05.03.18.

Vikar 100 % stilling som allmennlege i Holtålen kommune i perioden

fra 28.03.18 – 31.01.19

 Holtålen legekontor er et velutstyrt legekontor. Det er 2 fastleger samt turnuslege. Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet i å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse. Fordelingen av de offentlige legeoppgaver avtales med den som tilsettes.

Legene har fast lønn, men alternative avlønningsformer kan diskuteres. Kommunen vil legge forholdene til rette for utdanning til og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin. Det er regelmessige fagmøter mellom allmennlegene i vaktdistriktet. Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca. 10.000 innbyggere, og det er for tiden 8-delt vakt. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres.

Den ledige hjemmel har ca. 950 pasienter på sin liste.

Det vil bli lagt stor vekt på erfaring fra allmennpraksis i Norge, personlige egenskaper og gode samarbeidsevner. Det kreves norsk autorisasjon som lege. Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk.

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Røros, Os og Holtålen kommuner Anne Lajla Westerfjell Kalstad, telef.nr. 41333342.
e-post: Anne.Kalstad@roros.kommune.no

Søkerliste kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven.

 NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

 

Søknadsfrist: 05.03.18

Søk elektronisk her

X