Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 25.04. 2018 - 12:28

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Helsesøster - 100 % vikariat fra d.d. til 01.09.2019. Søknadsfrist 02.05.2018

Stillingen er et vikariat tillagt ordinær helsestasjon- og skolehelsetjeneste samt etter gjeldende lover og retningslinjer. Mulighet for forlengelse.

Helsesøster vil ha tett samarbeid og ansvar med jordmor, og aktuelle samarbeidspartnere i 1 og 2 linjetjenesten.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som offentlig godkjent sykepleier med godkjent videreutdanning som helsesøster.
 • Offentlig godkjent sykepleier med praksis fra helsestasjon kan søke.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Kjennskap til elektronisk pasientjournal i HsPro er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Løsningsorientert, positiv og tolerant.
 • Like å arbeide selvstendig og strukturere eget arbeid.
 • Vi søker en person som er kunnskapssøkende og har faglig fokus.

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø.
 • Spennende arbeidsområder.
 • Lønn etter avtale iht. kommunal tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP.

Opplysninger

Tilsetting skjer i Holtålen kommune på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til helsesøster Elisabeth Undhjem på tlf. 917 40 548.

Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside.


NB!
Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 02.05.2018

Søk elektronisk her

Barnehagelærere fra 01.08.18. Søknadsfrist 09.05.2018

Holtålen kommune søker barnehagelærere fra 01.08.18

Holtålen kommune ønsker ansatte som:

 • er engasjert og positiv
 • har humor
 • ser barna og tilrettelegger for lek, utforskning, kreativitet, utvikling og læring både inne og ute.
 • gode kommunikasjon og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre
 • medvirker til at målsetninger for virksomheten blir nådd, og planer blir fulgt
 • deltar i planlegging og gjennomføring og vurdering av den daglige virksomheten

Kvalifikasjonskrav:

Barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning jfr. § 18 i barnehageloven

Personlig egnethet vektlegges, nyutdannede og menn oppfordres til å søke.

Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting

Vi kan tilby:

 • Lønn i henhold til tariff
 • Medlemskap i KLP
 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsfellesskap
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

 

 

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til enhetsleder ved Haltdalen oppvekstsenter, Jorun Engan tlf. 72 41 63 64.

eller Elvland bhg Tone Trygstad Bakås tlf 72 41 55 24

 

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside. www.holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

 

Søknadsfrist: 09.05.18

Søk elektronisk her

Lærer i 60 % stilling p.t. Haltdalen oppvekstsenter fra 01.08.2018. Søknadsfrist 13.05.2018

I Holtålen kommune p.t. Haltdalen oppvekstsenter avd. skole, er det ledig 60 % stilling som lærer fra 01.08.18.

Arbeidsoppgaver:

 • Lærer på grunnskolens barnetrinn, 1.-7.

Kvalifikasjoner:

 • Lærer med godkjent allmennlærerutdanning, som i utgangspunktet kan undervise i alle fag på barnetrinnet, og fyller kompetansekravene i norsk og matematikk
 • Spesial pedagogisk kompetanse.
 • Erfaring fra undervisning i fådelt skole er en fordel.
 • Kunne arbeide både selvstendig og i team.
 • Samarbeidsevne, serviceinnstilling og fleksibilitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi kan tilby:

 • Lønn i henhold til tariff
 • Medlemskap i STP
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder ved Haltdalen oppvekstsenter, Jorun Engan, tlf. 72 41 63 64.

 Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside. www.holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 13.05.18.

Søk elektronisk her

Helgestillinger i pleie- og omsorgstjenesten, 17,5 % stilling for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 13.05.2018

I Holtålen kommune, pleie- og omsorgstjenesten har vi ledige helgestillinger 17,5% for snarlig tiltredelse.

For stillingene er det arbeid hver 3. helg og D/A turnus.

Krav til søker:

 • Utdanning og/eller erfaring innen pleie- og omsorgsarbeid
 • Studenter kan søke
 • Det vektlegges personlig egnethet.

Vi kan tilby;

 • Ønsketurnus
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Avlønning i henhold til tariffavtale
 • Medlemskap i KLP

 Opplysninger:

Spørsmål om stillingene rettes til enhetsleder pleie og omsorg Ann Mari Grønli tlf. 72 41 76 76 / 48 28 09 97

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside. www.holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 13.05.2018

Søk elektronisk her

Sykepleier i 100 % stilling, pt. Holtålen sykehjem. Søknadsfrist 13.05.2018

Sykepleier i 100 % stilling i Holtålen kommune pt. arbeidssted Holtålen sykehjem, turnus D/A og 3.hver helg ledig for snarlig tiltredelse

Krav til søker:

 • Offentlig godkjenning som sykepleier.
 • Relevant praksis
 • Evne til samarbeid og se muligheter for løsninger.
 • Personlige egenskaper med vekt på: tydelighet, handlekraft, trygghet og humor
 • Førerkort for bil

Vi kan tilby:

 • Ønsketurnus
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Avlønning i henhold til tariffavtale
 • Nyutdannede tilbys lønn tilsvarende 4 års lønnsansiennitet
 • Medlemskap i KLP

Opplysninger:

Spørsmål om stillingene ved Holtålen sykehjem rettes til enhetsleder pleie og omsorg Ann Mari Grønli tlf. 72 41 76 00 / 48 28 09 97

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

 

Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside. www.holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist: 13.05.2018

Søk elektronisk her

X