Blog

Statistikk fra NAV viser at det legemeldte sykefraværet i Sør-Trøndelag ved utgangen av første kvartal 2017 økte med 4,5 prosent fra samme periode i fjor, og er nå på 5,7 prosent. Sykefraværet for landet er på 5,6 prosent, en økning på 2,8 prosent. Sør-Trøndelag ligger dermed litt over landsgjennomsnittet.

Det legemeldte sykefraværet i Holtålen var ved utgangen av første kvartal 2017 på 5,8 prosent, mot 4,3 prosent i samme periode i fjor. Sykefraværet i Holtålen økte dermed mest blant alle kommunene i Sør-Trøndelag.

Ved utgangen av juni var det registrert 23 arbeidsledige i Holtålen, en økning på 9 personer i forhold til juni 2016. Dette utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I Sør-Trøndelag var 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt uten arbeid ved månedsskiftet. Det er det laveste tallet på ledige siden 2013.

NAV Sør-Trøndelag melder om god vekst i antall nye stillinger, og økningen er særlig stor innen bygg og anlegg samt industriyrkene. Det er spesielt positivt at antall arbeidsledige ungdommer reduseres med 15 prosent fra juni i fjor.

X