Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie

Stabilt lav ledighet i Sør-Trøndelag

Ved utgangen av juli er 4 045 personer helt ledig i fylket. Det tilsvarer 2,4 % av arbeidsstyrken og er en nedgang på 9 %.

I Holtålen kommune har imidlertid registrerte helt ledige økt med 31 % fra 16 til 21 personer. Det tilsvarer 2,0 % av arbeidsstyrken i kommunen. Tilsvarende tall for Røros viser en nedgang på 8 % fra 51 til 47 personer. Det tilsvarer 1,5 % av arbeidsstyrken.

Tilgangen på stillinger i Sør-Trøndelag er fortsatt økende. Det er størst tilgang innen bygg og anlegg, helse/pleie/omsorg og ingeniør- og IKT-fag.

X