Blog

Aktuelt, Næring

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

OBS for Røros og Holtålen er det søknadsfrist 1. juni

Nå kan du søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  (SMIL). Søknadsfrist i Os kommune er 1. mai.

Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

I 2015 ble SMIL-ordninga avgrensa til søkere som var berettiget produksjonstilskudd. Dette medførte at eiere av landbrukseiendommer, som har leid bort alt areal, ikke lengre kunne søke om SMIL-midler. Forskriften er igjen endret, og fra 2017 kan eiere som ikke selv driver areal likevel søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

Søknad sendes kommunen.

Søknadskjema finner du her… 

Mer informasjon finner du på Os kommunes hjemmesider og hos Landbruksdirektoratet

X