Blog

Kulturmidler

Med dette utlyses Kulturmidlene for 2018.

Det kan søkes om

  • tilskudd til drift av lag og organisasjoner i Holtålen kommune
  • tilskudd til arrangement
  • tilskudd til prosjekt

Søknaden sendes elektronisk, Søknadsskjema finner du ved å klikke her…

Årsmelding og regnskap fra året 2017 bes vedlagt søknaden elles sendt separat per e-post til siri.hegseth@holtalen.kommune.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Siri Hegseth eller Olve Morken.
Telefon 72 41 76 00.

Søknadsfristen er 1. mai 2018. – Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

X