Blog

Da er ordre for slamtømming av separate avløpsanlegg generert. Du kan her ta en sjekk på om ditt anlegg skal tømmes i år.

Vi minner om at eier av anlegg plikter å sørge for at tanker etc, er tilgjengelig når tømmebil ankommer.

 

Liste tømminger 2017 (1)

 

X