Blog

Statistikk fra NAV viser at det er en liten nedgang i ledighet i Holtålen kommune. Ved utgangen av februar var det 19 helt arbeidsledige. Det tilsvarer 1,9 % av arbeidsstyrken i kommunen, en nedgang på 5 % fra februar 2016. I tillegg var 6 deltakere på ordinære tiltak.

X