Blog

Tall fra NAV pr. 28/4 2017 viser at antall arbeidsledige i Holtålen kommune er redusert med 18 % i forhold til samme periode i 2016. Det er nå totalt 14 ledige i Holtålen, noe som tilsvarer 1,4 % av arbeidsstyrken i kommunen. I april var det 9 ordinære tiltaksdeltakere. Det er bare Midtre Gauldal som har lavere arbeidsledighet (1,3 %) i Sør-Trøndelag i april.

X