Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

Ledigheten fortsetter å falle i Sør-Trøndelag

I september var det 3 613 helt uten arbeid i fylket. Det er en nedgang på 340 personer fra samme tid i fjor.

Det er nå 2,1 prosent av arbeidsstyrken som er uten arbeid. Legger vi til de som er i et arbeidsrettet tiltak får vi en bruttoledighet på 2,5 prosent. Tilsvarende tall for landet er 3,1 prosent. I Sør-Trøndelag har vi hatt sammenhengende fall i ledigheten siden våren 2016. Justert for sesongsvingninger er ledigheten 2,2 prosent for fjerde måned på rad.

Statistikk fra NAV viser at ledigheten i Holtålen økte med 43 prosent i september sammenlignet med september 2016, men ledigheten er fortsatt lav i Holtålen. Ved utgangen av september var 20 personer (1,9 prosent) registrert som arbeidsledige.

På Røros var totalt 49 personer registrert som arbeidsledige. Det tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken, en økning på 4 prosent sammenlignet med september 2016.

X