Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Bygge og bo

Ledig stilling – VA koordinator 100 % prosjektstilling med 3 års varighet, med mulighet for forlengelse

I hovedsak vil arbeidsoppgavene være relatert til arbeid med opprydding i separate avløpsanlegg. Planlegging, saksbehandling og oppfølging. I tillegg vil VA koordinatoren bli en del av kommunens kommunaltekniske avdeling, og vil få muligheten til å være med på å utvikle og drifte kommunens VA infrastruktur.
Avd. Ing. VAR er nærmeste overordnede.

Tiltredelse 01.11.17

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling, oppfølging, tilrettelegging for prosjektet «Opprydding i spredt avløp/separate avløpsanlegg» i Holtålen kommune. Herunder også saksbehandling og oppfølging av tvungen påkobling til kommunale vann og avløpsnett.
 • Administrativt arbeid tilknyttet kommunal infrastruktur vann, avløp, slamhåndtering og veg. Innbyggerkontakt, kontaktpunkt for brukere av offentlig VAR infrastruktur.

Ønskede egenskaper/kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning på ingeniør/tekniker nivå er ønskelig, men er ikke et krav.
 • Erfaring/kjennskap til Kommunalteknisk infrastruktur vann og avløp er en fordel
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel.
 • Evne til god muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • Kunne takle til tider hektiske perioder og krevende situasjoner.
 • Personlig egnethet: Vi søker en person som både har evnen til å jobbe godt selvstendig, og som en del av et team. Du er strukturert og har gjennomføringsevne i også krevende saker.
 • En fordel om du har kjennskap til VA faget og også offentlig forvaltning.

Vi kan tilby:

 • Fleksitid.
 • Lønn etter avtale.
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP.

Opplysninger:

Tilsetting skjer i Holtålen kommune på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Ingar Engan,
telefon: 72 41 76 23, e-post: ingar.engan@holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 01.07.2017

Søk elektronisk her

X