Blog

Næring

100% fast stilling som landbrukskonsulent

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det ledig 100 % fast stilling som landbrukskonsulent.
1.1.2017 etablerte Os, Holtålen og Røros kommuner en felles landbruksavdeling der Os kommune er vertskommune.
Landbrukskonsulenten ansettes med arbeidssted i Os kommune, men vil ha arbeidsområde for alle tre kommunene.

I de tre kommunene er det i dag ca 300 aktive bruk. De aktive brukene driver hovedsakelig med melk- og kjøttproduksjon basert på grovfôr, men vi har også et miljø med fjørfe- og pelsdyroppdrett i vårt område.

Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering, og kontoret skal bistå med å utvikle landbruksnæringen og den aktive bonde.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Generelle forvaltningsoppgaver innen fagområdet
 • Saksbehandling av tilskuddsordninger
 • Andre oppgaver knyttet til de økonomiske virkemidlene i landbruket
 • Næringsutvikling innenfor landbruket
 • Informasjon og faglig veiledning/rådgiving

Ande relevante oppgaver må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Landbruksfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og veiledningsarbeid.
 • Gode formuleringsevner i norsk, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning
 • Førerkort klasse B er påkrevd.

Personlige egenskaper:
Personlige egenskaper som engasjert, strukturert, fleksibel, løsningsorientert, gode samarbeidsevner og selvstendig vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Tilsetting, fastsetting av lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • God oppfølging.
 • Prøvetid på 6 måneder.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Os kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig
søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside(www.os.hedmark.no) innen fristen.
Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

Søknadsfrist 01.07.2017 Utlyst dato 02.06.2017 Vårref 124

Kontaktperson
Berit Bugten Østbyhaug, Landbrukssjef, mobil: 95295955, berit.ostbyhaug@os.kommune.no

 

Søk på stillingen her…

X