Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Kursserie: Kompetanseløft i lokalmat og reiseliv

Kunnskap er alltid viktig og nyttig, – det kan gjøre forskjellen.
Har du et ønske om utvikling av egen virksomhet, eller bare deg selv, kan fagopplæring og fagpåfyll være veien å gå!
I høst gjennomføres 3 ulike kurs, som kan tas enkeltvis eller som en pakke.

TEMAER OG DATOER

5.-6.oktober 2017. ØKONOMI
-Kalkulering og prisfastsetting, forutsetninger for lønnsom drift

23.-24.oktober 2017. MARKED
– Få oversikt over totalmarkedet, de ulike salgskanalene, utviklingstrekk,
forskjeller og likheter

23.-24.november 2017. LOGISTIKK
– bedre logistikk gir konkurranse-fortrinn og økt lønnsomhet

Les mer her….

X