Blog

Med dette utlyses kulturmidlene for 2017. Det kan søkes om

  • tilskudd til drift av lag og organisasjoner i Holtålen kommune.
  • tilskudd til arrangement.
  • tilskudd til prosjekt.

Søknaden sendes elektronisk, Søknadsskjema finner du ved å klikke her…

Årsmelding og regnskap fra året 2016 bes vedlagt søknaden elles sendt separat per e-post til Jorgen.Nyronning@holtalen.kommune.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jørgen Nyrønning eller Olve Morken.
Telefon 72 41 76 00.


Søknadsfristen er 1. mai 2017. 
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

X